Více než 100 dětí a 30 budoucích pedagogů (studentů učitelství) se zapojilo do aktivit Digidoupěte, které probíhaly od 5. do 21. října 2018 díky získání grantu od Grow with Google Europe Code Week. V laboratoři na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se žáci dozvěděli, jakým způsobem naprogramovat např. robotické pomůcky Ozoblockly či Sphero, naučili se základy tvorby algoritmů, vyzkoušeli si také práci se senzory, mimo jiné si vyzkoušeli celou řadu dalších programovatelných technologií.

“K nácviku programování využíváme především úkoly zaměřené na řešení konkrétních problémů (tzv. solving-problem puzzles) - které jsou pro děti motivující a které rozvíjejí jejich kreativitu,” uvádí Kamil Kopecký, vedoucí Digidoupěte. Zároveň doplňuje: “Představme si třeba havárii jaderného reaktoru - teplota v reaktoru prudce narůstá, pro člověka se prostředí stává neobyvatelné, je proto nutné vyslat do terénu robota - v našem případě ozobota, který katastrofu odvrátí. Cestou však musí překonat četné překážky a dodržet časový limit, jinak reaktor vybuchne. Dítě se stane obsluhou robota - naprogramuje ho tak, aby se dostal do cíle a odvrátil výbuch.” Pomocí těchto úkolů dítě trénuje různé způsoby řešení, vytváří efektivní i méně efektivní algoritmy, které musí optimalizovat (protože má dáno časový limit), zároveň je pro něj situace dostatečně reálná, neřeší abstraktní problém, ale konkrétní problémovou situaci.

Mezi další aktivity, které si žáci vyzkoušeli, patřilo programování v oblíbeném jazyce Scratch, obsluha a základy programování 3D tiskárny, možnosti vývoje aplikací pro 3D VR (třeba pomocí engine Unreal) nebo třeba ukázky a tvorba objektů rozšířené reality s využitím jednoduchých dostupných nástrojů. Část aktivit probíhala také v olomoucké Scioškole, ve které žáci trénovali především programování Ozobotů, a to jak s pomocí barevných kódů, tak i pomocí systému Ozoblockly.Aktivity, které tým Digidoupěte s dětmi i dospělými v průběhu CodeWeeku realizoval, se zaměřovaly na rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti a v oblasti IT gramotnosti na konkrétní dovednosti - třeba na algoritmizaci řešení problémových úvod. Aktivity Digidoupěte budou pokračovat také v letošním roce, ve kterém se více zaměříme třeba na rozšířenou realitu či na obsluhu robotických ramen a jejich programování.

Tým Digidoupěte