V úterý jsme na naší fakultě přivítali ředitelku české, slovenské a maďarské pobočky Google Taťánu le Moigne. Na akci dorazilo kolem 140 studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří si vyslechli nejenom skvělou přednášku, ale také vyzkoušeli technologie z Digidoupěte.