Home DigiSeznam Uncategorised Jak začít s 3D tiskem ve škole

Jak začít s 3D modelováním ve škole?

Na počátku je třeba promyslet, k čemu a jak budeme 3D tisk ve škole využívat a jak do něj zapojíme žáky a pedagogy. Poté následuje výběr vhodné 3D tiskárny, přičemž mezi hlavní parametry výběru patří především volba vhodného poměru výkon vs. cena (vhodné jsou např. tiskárny Ender či Prusa apod.). Zde je třeba promyslet mimo jiné, z jakých materiálů chceme tisknout (nejčastěji PLA či ABS), zda chceme, aby byli u tisku přítomni žáci (u tisku z některých materiálů se uvolňují do vzduchu karcinogenní látky), zda budeme chtít odpad z tiskového materiálu recyklovat (tj. budeme potřebovat zařízení na rozdrcení odpadu a opětovné vytvoření tiskového vlákna), kdo se bude o tiskárnu starat, jak bude škola financovat provoz (tj. nákup tiskových strun - filamentů), jak budeme organizovat tisk (lokálně, tiskový cloud) apod.

Dále je třeba naučit se s tiskárnou pracovat, ať už jde o pravidelný servis (především čištění po tisku – tryska, podložka, kontrolu pravých úhlů u os, kalibraci apod.) nebo samotný tisk. Zde je dobré vyzkoušet si, jak tiskárna pracuje – vytisknout několik zkušebních modelů (obvykle dodávaných s tiskárnou), případně vyzkoušet tisk nějakého modelu dostupného v online databázích (seznam databází s volně dostupnými modely naleznete níže).

S 3D tiskárnou se obvykle naučíte pracovat velmi rychle, nejsou nutné žádné zvláštní programátorské dovednosti. V online prostředí je také k dispozici celá řada volně dostupných i komerčních nástrojů, ve kterých můžete třírozměrné modely jak vytvářet, tak z nich také tisknout (tzv. slicery).

Jak tisknout 3D modely stažené z internetu?

Z online databáze vybereme vhodný 3D model (nejčastěji používáme modely ve formátu *.stl – tj. geometrické objekty bez barev či textur) a stáhneme jej do svého počítače.

Model nahrajeme do programu, který využíváme pro 3D tisk (tzv. slicer), např. Cura, Slic3r či jiný program dodávaný výrobcem tiskárny (přehled vybraných slicerů najdete níže). V programu se objeví náhled objektu před tiskem, zpravidla můžeme volit, jak má být objekt velký, jaká bude jeho jemnost (čím jemnější model, tím déle tiskneme), zda se bude tisknout s tzv. oporami/podporami, z jakého materiálu tiskneme, při jaké teplotě apod. V těchto programech se také model převede do tiskové podoby, kterou si můžeme uložit na disk ve formátu *.gcode, nebo ji přímo tisknout. Tiskárna poté rozehřeje tiskovou trysku a začne model z tiskového vlákna (filamentu) tvořit.

adalinda1
Model draka Adalinda ve sliceru (před tiskem)

adalinda2

Výsledek po tisku

Po tisku je dobré pravidelně tiskovou podložku čistit, prsty zanechávají na podložce mastné otisky, na kterých následně modely hůře drží.

Software pro 3D modelování

Nástroje určené pro tvorbu 3D modelů, které jsou dostupné zdarma.

Autodesk TinkerTab (www.tinkertab.com)
SketchUp (www.sketchup.com)
Blender 3D (www.blender.org)
Autodesk Inventor (www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional)
Open SCAD (www.openscad.org/)
3D Crafter (www.amabilis.com/downloads/)
LeoCAD (www.leocad.org/)

Software pro 3D tisk (slicery)

Nástroje, které převedou 3D model do tisknutelné podoby („rozřežou“ jej na tenké horizontální vrstvy), nejčastěji do formátu *.gcode. Ten se poté nahraje do 3D tiskárny, která podle něj vytiskne daný 3D model.

Cura (http://www.ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software)
MatterControl (http://www.matterhackers.com/store/l/mattercontrol/sk/MKZGTDW6)
KISSlicer (http://www.kisslicer.com/download-v16-stable.html)
Slic3r (http://www.slic3r.org/download)
PrusaSlicer (http://www.prusa3d.cz/prusaslicer/)
SliceCrafter (http://www.shapeforge.loria.fr/slicecrafter/)
IceSL (http://www.shapeforge.loria.fr/icesl/download.php)
OctoPrint (http://www.octoprint.org/)
Repetier-Host (http://www.repetier.com/)

Databáze modelů pro 3D tisk

Online databáze modelů pro 3D tisk, velká část modelů je zcela zdarma.

Thingiverse (www.thigiverse)
TurboSquid (www.turbosquid.com)
Free3D (www.free3d.com)
Clara.io (www.clara.io/library)
Sketchfab (www.sketchfab.com)
3D Models (https://www.3dmodels.com/)
Cults3d.com (www.cults3d.com/en)