Home DigiSeznam TABLETY A DALŠÍ MOBILNÍ DOTEKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Mobilní doteková zařízení, především tablety a mobilní telefony (smartphony), se stále častěji stávají nástroji pro podporu jak samotné výuky ve škole, tak i didaktickými pomůckami pro podporu domácí přípravy.

Tablety lze v procesu výuky využít hned několika způsoby. První a nejjednodušší možností je využívat zařízení pro prezentaci učiva v podobě textu, audio/video ukázek, animací, vizualizací, žákovských projektů, digitálních učebních materiálů (tzv. DUMy) apod. Tablety lze snadno propojit s interaktivní tabulí, takže je snadné vzdělávací obsah prezentovat celé třídě.Další možností je využití dotekových zařízení pro práci s elektronickými učebnicemi. Elektronické učebnice mimo samotnou prezentaci učiva umožňují i interakci v podobě aktivních prvků (hypertextu, ale např. různých druhů interaktivních úkolů apod.). Stále více vydavatelství učebnic dodává k běžné papírové verzi učebnice také verze interaktivní, které navíc obsahují např. automatickou kontrolu cvičení a úkolů, multimediální obsah, které papírová učebnice nedokáže zobrazit apod.

Sofistikovanějším způsobem využití mobilních dotekových zařízení je použití vzdělávacích aplikací, tj. zpravidla úzce specializovaného software plnícího didaktické funkce. V praxi pak existuje celá řada aplikací, které umožňují například sdílet společnou "tabuli" (tzv. whiteboard), vytvářet společné sdílené mentální či pojmové mapy, vzájemně komunikovat, hlasovat, testovat a fixovat učivo prostřednictvím různých testovacích systémů apod.Tablet lze logicky využít jako vstupní bránu do světa internetu a internetových služeb, prostřednictvím tabletu mohou žáci např. vyhledávat a ověřovat informace, stahovat obsah, zobrazovat videa, využívat komunikační nástroje apod.

Tablet lze rovněž použít jako nástroj pro tzv. rozšířenou realitu (augmentovanou realitu, AR). Rozšířená realita umožňuje vkládat prostřednictvím mobilního dotekového zařízení do "běžné reality" virtuální prvky - např. texty, videa, 3D objekty apod. V praxi si toto můžeme představit tak, že si např. i internetu stáhneme v elektronické podobě katalog zboží, jakmile pak tablet na tento katalog namíříme, zobrazí se nám na obrazovce konkrétní zboží z katalogu v 3D podobě s dalšími informacemi, specializované aplikace nám pak umožní zboží umístit do skutečného prostoru (na obrazovce tabletu vidím, jak by např. v našem pokoji vypadala konkrétní pohovka z katalogu apod.). Rozšířenou realitu využívá v současnosti pro marketingové účely velké množství prodejců, např. firma Ikea (Ikea, 2015). Augmentovanou realitu lze využít také např. v muzeích (namířením tabletu na exponát se nám zobrazí detailní informace), ale např. v oblasti cestovního ruchu (namířením na konkrétní památku se nám zobrazí zajímavosti, 3D model atd.).