mini educatorV posledních letech začíná stále více škol do své výuky zapojovat nejrůznější druhy moderních informačních a komunikačních technologií. V souvislosti s inovací výuky informatiky, která bude stále více orientována na algoritmizaci a rozvoj informatického myšlení, bude nutné s technologiemi aktivně pracovat především ve všech ostatních neinformatických předmětech.  V praxi to znamená, že budou ICT např. využívat stejně tak učitelé matematiky, češtiny, nebo třeba výtvarné výchovy. Vždy je však nutné mít na paměti, že moderní ICT pomůcky jsou PROSTŘEDKY pro dosažení cílů hodiny, nikoli samotným cílem.

Zastaralý a neefektivní způsob výuky informatiky byl v minulosti (a v některých školách je i v současnosti) zaměřen především na ovládání konkrétních aplikací, konkrétních počítačových programů (zpravidla balík aplikací MS Office) - izolovaně od konkrétní praktické aplikace. Žáci se tak např. učili ovládat Word či Excel klikáním na jednotlivé záložky či ikonky a memorováním různých druhů postupů a zvládnutí konkrétní technologie/aplikace se stalo cílem. Odpovědnost za ovládnutí konkrétních programů/technologií pak stála na bedrech učitelů informatiky, jen velmi malé množství učitelů technologie aktivně využívalo v jiných hodinách.

Se změnami pojetí výuky informatiky se odpovědnost za smysluplné využívání moderních IT pomůcek stále více přesouvá na učitele jednotlivých předmětů. Technologie tak postupně přestanou být doménou učitelů informatiky, ale budou běžnými didaktickými pomůckami či nástroji pro každého učitele - jako jsou např. křída či fixa. Všude však platí: Technologie není nutné integrovat za každou cenu do každé hodiny, ale využít je tam, kde to má smysl a kde je to efektivní.

Pro Digidoupě
Kamil Kopecký