Home DigiSeznam ROZŠÍŘENÁ REALITA (AR)

Velmi zajímavou technologii, kterou lze využívat pro celou řadu vzdělávacích aktivit, představuje tzv. rozšířená realita (zkratka AR = augmented reality). Princip fungování rozšířené reality je v podstatě velmi jednoduchý – do obrazu reálného světa, který snímáme mobilním telefonem, tabletem či dalším zařízením, integrujeme navíc virtuální prvky – např. 3D model, video, textový či grafický popis, animace apod. Tím pádem jsme schopni atraktivním a zajímavým způsobem předat uživatelům vybaveným mobilním telefonem či mobilem interaktivní obsah.Potenciál VR si uvědomila řada firem, které začaly využívat potenciálu AR pro propagaci svých výrobků a služeb. Jedna z prvních firem, která integrovala rozšířenou realitu do svých katalogů výrobků, je firma IKEA. Papírovou verzi katalogu doplnila právě o 3D interaktivní modely nábytku, které si mohl uživatel virtuálně umístit do svého domu či bytu.Rozšířenou realitu lze velmi efektivně využít pro zvýšení efektivity výuky, ale také domácí přípravy. Představme si například běžnou papírovou učebnici, kterou snadno přeměníme pomocí tabletu v interaktivní materiál zahrnující video, zvuk i 3D.

ROZŠÍŘENÁ REALITA V PRAXI


Rozšířenou (či smíšenou) realitu lze do výuky integrovat celou řadou způsobů. Některé z nich využívají systém "tištěných značek" (markerů), do jejíchž pozice se promítá integaktivní 3D obraz. Další technologie umožňují promítat 3D objekty na těleso (nejčastěji kostku), jehož obal je markery obalen. Pokročilá (pro školy však zatím cenově nedostupná) řešení pak představují samostatné headsety, které promítají virtuální obraz přímo do zorného pole uživatelů.

HP Reveal/Aurasma
Kostka MergeCube
Microsoft Hololens