Home O Digidoupěti Partneři

Projekt DigiDoupě je podporován celou řadou partnerů, kteří společně usilují o aktivní, efektivní a smysluplné využívání digitálních technologií ve vzdělávání a také v profesním životě.ZAPOJENÉ TŘÍDY/ŠKOLY

S Digidoupětem aktivně spolupracují také první experimentální třídy a školy, které testují využívání konkrétních IT nástrojů ve výuce a zapojují se do dílčích aktivit projektu.