Svět se nepřetržitě mění a vyvíjí, probíhají v něm neustálé změny. Obměnou prochází také trh práce – profese, z nichž řada postupně zaniká, nebo již zanikla, současně však nové profese vznikají a nadále vznikat budou (programátor mobilních aplikací, programátor IoT, administrátor sociálních sítí, operátor 3D tisku, webdesigner, operátor robotických zařízení apod.). Aby uchazeči na trhu práce zůstali konkurenceschopnými, musí být vybaveni novými znalostmi a dovednostmi – a musí být především digitálně gramotnými.

Ačkoli stát prostřednictvím ministerstev školní a práce a sociálních věcí pod gescí Vlády ČR schválil několik klíčových strategií (Strategie digitálního vzdělávání 2020 [2014], Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [2015]), které měly nastavit směr rozvoje digitální gramotnosti v ČR, v praxi se v zásadě nedaří tyto strategie a jejich závěry naplňovat a realizovat.

Obě strategie upozorňují také na řadu problémů, které jsou se zaváděním digitálních technologií do výuky spojeny. Řada pedagogů je přesvědčena o tom, že technologie jsou neefektivní, na jejich využívání není čas ani prostor, nic nenaučí, jsou příliš drahé a snadno se zničí apod.

Podle tematické zprávy České školní inspekce (2017) zaměřené na podmínky pro využívání digitálních technologií ve vzdělávání jsou koncepce a financování neefektivní, personální zajištění je nedostatečné, počítače jsou zastaralé a připojení je omezené, situace je kritická. Z malých základních škol (do 150 žáků) splňuje stanovený standard pouhých 4,8 %, z velkých 9,5 % škol. Ze středních a vyšších odborných škol se jedná o 21,6 %. Z novější sondy ČŠI (2018) zaměřené na využívání digitálních technologií ve výuce vyplývá, že dvě třetiny pedagogů nevyužívají technologie tak, jak by měly.

Projekt DigiDoupě na tuto situaci reaguje a snaží se ji pozitivním způsobem ovlivnit. Náš projekt:
Usiluje o zvyšování digitální gramotnosti budoucích pedagogů
(prostřednictvím výuky, vlastních projektů, inovací, výzkumu...).

Usiluje o zvyšování digitální gramotnosti učitelů z praxe
(kteří si např. doplňují kvalifikaci, nebo mají jednoduše zájem o téma).

Usiluje o zvyšování digitální gramotnosti vysokoškolských studentů, kteří chtějí v budoucnu podnikat v oblasti digitálních technologií (rozjet startup, nastoupit do technologicky orientované firmy...).

Usiluje o zvýšení zájmu dětí o smysluplné využívání technologií
(např. v rámci tematických projektů, tvorbě vlastního obsahu, prototypizaci apod.).

Chcete vědět, kdo jsme? Čtěte dál.