Home O Digidoupěti

Projekt DigiDoupě je provozován týmem Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum PRVoK) ve spolupráci s komerčními i nekomerčními subjekty. Centrum PRVoK je známé především svým projektem E-Bezpečí, který se soustředí na rizikové chování v online prostředí - a to především na prevenci, intervenci, výzkum a osvětu. Již několik let však Centrum buduje také technologickou větev orientovanou na smysluplné využívání IT technologií ve vzdělávání, ale také běžném životě. Projekt DigiDoupě pak centralizuje aktivity právě z této oblasti.Tým DigiDoupěte Centra PRVoK aktuálně spolupracuje na několika projektech, jejichž cílem je podpora zavádění digitálních technologií do výuky či jejich využití pro budoucí kariéru.

Aktuální projekty:
PIGŽU - podpora informační gramotnosti žáků a učitelů (tvorba pomůcek zaměřených na moderní vzdělávací technologie)

Dále spolupracujeme (nebo jsme spolupracovali) na:
O2 Chytrá škola (O2 Czech Republic) - inicitativa zaměřená na oblast základního školství
Grow with Google (Google) - iniciativa Google zaměřená na budoucí profese (startupy)
Učitel21 (Univerzita Palackého, PdF) - nový koncept učitelské přípravy zahrnující oblasti digitálních gramotností
European Code Week 2018 (s Google Inc.) - rozvoj programátorských dovedností dětí


Návštěvy v Digidoupěti.