Home DigiSeznam ROBOTIKA, ROBOTICKÉ HRAČKY

Proč vlastně využívat roboty ve výuce?


Svět se nepřetržitě mění a vyvíjí, obměnou procházejí i profese, z nichž řada postupně zaniká, nebo již zanikla (v současnosti již nenajdeme pracovní pozici dráteník, řezač ledu, písař či telegrafista). Současně však nové profese vznikají a budou vznikat (programátor mobilních aplikací, programátor IoT, administrátor sociálních sítí, operátor 3D tisku, webdesigner apod.). Stále více probíhá automatizace a digitalizace, velké množství lidské práce odvádějí roboti. Robotizace probíhá v podstatě ve všech odvětvích, která vyžadují fyzickou lidskou práci.

Jedna z největších světových firem Amazon.com např. skladové dělníky nahradila automatizovanými roboty, kteří se starají o rozvoz výrobků.


Změny probíhají také např. v zemědělství - zemědělské stroje ovládané člověkem jsou rychle nahrazovány automatizovanými robotickými zařízeními.


Všechny profese, ve kterých probíhá robotizace a automatizace, budou vyžadovat nové pracovníky s novými znalostmi a dovednostmi, schopné robotická zařízení jak řídit, tak i programovat. Proto je velmi důležité, aby na tyto změny reagoval také systém základního a středního školství a vybavil své absolventy znalostmi a dovednostmi, které jim umožní uplatnit se na trhu práce. Robotické didaktické pomůcky jsou cestou, jak lze u dětí nenásilním způsobem rozvíjet právě potřebné znalosti a dovednosti, které jim umožní kvalitně se v budoucnu na trhu práce uplatnit.

Robotické hračky ve výuce