Dnes nás v Digidoupěti navštívilo 56 studentů a pedagogů z Holanska, kteří si vyzkoušeli velké množství IT nástrojů využitelných ve vzdělávání i běžném životě.
Bylo to veselé a zábavné odpoledne. :)
Dnes nás v rámci projektu O2 Chytrá škola navštívili pedagogové z Karlových Var a vyzkoušeli si velké množství moderních IT nástrojů využitelných ve výuce i domnácí přípravě.

Program O2 Chytrá škola nabízí školám možnost získat finanční prostředky na rozvoj digitálního vzdělávání a také na vybavení IT pomůckami.

Inovovali jsme naše robotická zařízení a v naší laboratoři nově najdete robota Ubtech Alpha1S.

Do Digidoupěte zavítala vzácná návštěva, děkani slovenských pedagogických fakult. Během téměř dvouhodinové přednášky s workshopem jsme jim představili nejrůznější moderní didaktické prostředky, se kterými v laboratoři pracujeme.

Ing. Karel Klatovský s velmi inspirativní přednáškou o produktech Microsoftu pro vzdělávání. Řeč byla mimo jiné o Minecraft EDU, umělé inteligenci a rozšířené realitě. Již brzy poskytneme videozáznam.