Dnes vzácná návštěva ze Španělska, konkrétně Juan Manuel Trujillo Torres and José Antonio Marín Marín z Departamento de Didáctica y Organización Escolar, University of Granada... Asistoval jim jejich PhD student a zároveň náš stážista, José María Romero Rodríguez.

 

Přímo v laboratořích Centra PrVoK se uskutečnilo setkání europoslankyně Dity Charanzové se zástupci Univerzity Palackého. Jednání se zúčastnili Vít Zouhar, prorektor univerzity, Libuše Ludíková, děkanka její pedagogické fakulty, a Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace.

Více než 100 dětí a 30 budoucích pedagogů (studentů učitelství) se zapojilo do aktivit Digidoupěte, které probíhaly od 5. do 21. října 2018 díky získání grantu od Grow with Google Europe Code Week. V laboratoři na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se žáci dozvěděli, jakým způsobem naprogramovat např. robotické pomůcky Ozoblockly či Sphero, naučili se základy tvorby algoritmů, vyzkoušeli si také práci se senzory, mimo jiné si vyzkoušeli celou řadu dalších programovatelných technologií.

Pedagogické fakulty za posledních několik let udělaly velký krok kupředu. Bežně se tak k moderním didaktickým prostředkům dostávají třeba studenti učitelství českého jazyka a literatury, kteří se učí pracovat s tablety, výukovými aplikacemi a třeba digitálními dotykovými displeji...

V úterý jsme na naší fakultě přivítali ředitelku české, slovenské a maďarské pobočky Google Taťánu le Moigne. Na akci dorazilo kolem 140 studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří si vyslechli nejenom skvělou přednášku, ale také vyzkoušeli technologie z Digidoupěte.